Trk- Bakanlar Kurulu 27 ubat 2018 tarihinde Trk Metal Sendikas zmir ubesinde Topland.

Bakanlar Kurulu’na sendikamz temsilen Genel Bakanmz Sn. Cemail BAKINDI katld.

Toplantnn ardndan Türk- Genel Bakan Sn. Ergün ATALAY, Milli Eitim Bakan Sn. smet YILMAZ ve Aile Sosyal Politikalar Bakan Sn. Fatma Betül SAYAN KAYA ve Türk- Bakanlar Kurulu Üyeleri ile birlikte Soma Maden ehitlii ziyaret edildi.

Ardndan,  Manisa’nn Soma lçesinde Türkiye çi Sendikalar Konfederasyonu tarafndan, 301 ehit Madenci ansna yaptrlan Türk- Madenciler lkokulunun açl gerçekletirildi.

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help