Haber Detayı

  • Haberler ve Duyurular
  • /
  • Haber Detayı

ÖNEMLE DUYURULUR

Sendikamızın çok değerli üyeleri;

 

Bildiğiniz gibi yetkili sendika sıfatıyla örgütlü bulunduğumuz T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı (18 Nolu işkoluna giren) işyerlerinde yürütmekte olduğumuz yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakereleri haklı isteklerimizin karşı tarafça kabul edilmemesi sebebiyle uyuşmazlıkla sonuçlanmış, ilgili mevzuat gereğince Resmi Arabulucu süreci başlamıştır. Arabulucu Başkanlığında yapılan görüşmelerden de bir netice alınamamış, haklı taleplerimizin kabulü için kanunun öngördüğü tüm süreler kullanılmış ve nihayetinde uyuşmazlığın devam ettiğine dair Resmi Arabulucu raporu 31.05.2021 günü sendikamıza tebliğ edilmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda; “Grev kararı, uyuşmazlığa dair Resmi Arabulucu tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer.” Denilmektedir.

Buna göre Sendikamız Genel Yönetim Kurulu; bağlı bulunduğumuz TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile HAK-İŞ Konfederasyonunun birlikte yürüttükleri “2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” çalışmaları ve buna dair son gelişmeleri de dikkate almak suretiyle konuyu değerlendirmiştir. Değerlendirme neticesinde 09.07.2021 günü T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı (18 Nolu işkolu) işyerlerinde GREV ve GREV UYGULAMA KARARI almış bulunmaktadır.

Almış olduğumuz Grev ve Grev Uygulama Kararı 09.07.2021 günü toplu iş sözleşmesinin tarafı olan TÜHİS’ e tebliğ edilmek üzere notere verilmiş, kararın bir örneği görevli makama tevdi edilmiş, ayrıca T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bilgi sunulmuştur. Grev ve Grev Uygulama Kararımız Sendikamız Yetkililerince işyerlerinin tescilli bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde İLAN edilmiştir.

Sendikamız TOLEYIS öncelikle toplu iş sözleşmesinin; üyelerimizin mevcut ekonomik ve sosyal haklarını geliştirici amaç taşıyan haklı taleplerin karşı tarafça kabul edilmek suretiyle masa başında barışçıl bir şekilde sonuçlanmasını arzu etmektedir. Bu bakımdan sendikalar için en temel haklardan olan “GREV HAKKINI” son çare olarak görmektedir.

30 Temmuz 2021 günü Saat 15.00 itibariyle uygulamaya konulması kararlaştırılan GREV KARARIMIZ öncesinde toplu iş sözleşmesinin karşılıklı anlayış çerçevesinde sonuçlanmasını dilemekte ve umut etmekteyiz. Bu kapsamda görüşmelerimiz sürmektedir. Almış olduğumuz kararla ilgili tüm yasal iş ve işlemler tarafımızdan takip edilmektedir. GREV hazırlıklarımız başlamıştır. Süreç boyunca tüm yetkililerimizin ve üyelerimizin Sendikamız ilke ve prensiplerine uygun şekilde davranmaları, ortaya çıkması muhtemel sorunları en yakın yöneticileri ile paylaşmalarını önemle hatırlatır, yasa gereği aldığımız bu kararın başta üyelerimize ve işçi camiasına hayırlara vesile olmasını diler, tüm mensuplarımızın ve emek kesiminin yakın süreçte yaşayacağımız bayramlarını kutlar, sağlık ve huzur dolu günler yaşamalarını temenni ederiz.

 

TOLEYIS
GENEL YÖNETİM KURULU