Haber Detayı

  • Haberler ve Duyurular
  • /
  • Haber Detayı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Malum olduğu üzere 18 numaralı işkolumuzda örgütlü ve yetkili bulunduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı işyerleri yeni dönem İŞLETME toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde normal süreç ve arabulucu aşamasında anlaşma sağlanamamıştır. Diğer taraftan bağlı bulunduğumuz Konfederasyon TÜRK-İŞ ile diğer Konfederasyon HAK-İŞ tarafından birlikte yürütülen ve ilgili mevzuat gereğince imzalanması gereken  “2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” nün imzası beklenen sürede gerçekleşmemiştir. Tabi olduğumuz 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince Sendikamız son çare olarak “Grev ve Grev Uygulama Kararı” almış ve buna ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmiş bulunmaktadır.

 

Bu süreç içinde toplu iş sözleşmesinin yasal tarafı olan TÜHİS ve ayrıca işveren nezdinde görüşmelere devam edilmiştir. Görüşmelerde özellikle aynı Bakanlık bünyesinde çalışan işçilerin bir kısmına uygulanmakta olan “Kreş Yardımı” gibi uygulamalarda eşitlik sağlanmasında ısrarlı olduğumuz tekraren vurgulanmış, ücret ve sair parasal hakların her ne kadar çerçeve protokolü ile belirlenmesi esas olsa da üyelerimizin mevcut ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğine dair taban ücret önerimizin önemi üzerinde durulmuştur. Bugün (28.07.2021) Genel Başkanımız Sayın Cemail BAKINDI ve Genel Mali Sekreterimiz Sayın Ali ŞAHİN beylerinde katıldığı toplantıda sürdürülen yoğun müzakereler neticesinde taleplerimizin önemli bir kısmında mutabakat sağlanmıştır. Bu mutabakatı üyelerimiz açısından yararlı bulan Sendikamız; tüm dünya gibi Ülkemizi de yakından etkileyen içinde bulunduğumuz süreci de dikkate alarak durumu yeniden değerlendirmiştir. Netice itibariyle mutabakat sağlanan hususlar yanında, özellikle üyelerimizin mağduriyetlerini önemli oranda telafi edeceği kanaatine vardığımız 2021 Yılı Çerçeve Protokolü esaslarına atıf yapmak suretiyle toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılmasını uygun bulmuştur.

 

Buna göre; almış olduğumuz “Grev ve Grev Uygulama Kararı’nın” kaldırılması ve buna dair işlemlerin yerine getirilmesi, dolaysıyla üyelerimizin NORMAL çalışma düzenine dönmelerinin gerek üyelerimiz, gerekse Ülkemiz açısından isabetli olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Sürecin ve yakın zamanda imza edilecek toplu iş sözleşmesinin tüm üyelerimize hayırlara vesile olmasını, sağlık ve huzur dileklerimizle duyurur, süreç boyunca mensubu oldukları TOLEYIS’ e tam destek sunmuş olan yöneticilerimize, temsilcilerimize, üyelerimize ve sendikal camiaya teşekkür ederiz. Bize güvenin.

 

TOLEYIS SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU