Haber Detayı

  • Haberler ve Duyurular
  • /
  • Haber Detayı

TOLEYİS'İN TEK YETKİLİ OLDUĞU MAHKEMECE BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ!!!

Değerli üyelerimiz daha önce bilindiği üzere DİSK'ten ayrılarak HAK-İŞ e geçen OLEYİS Sendikasınca Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan Temmuz 2021 İşçi Sendikaları üye istatistiklerine tedbir koydurmayı talep ederek dava açılmıştı. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin kararında. Başvurunun KESİN olarak REDDİNE karar verilmişti.
Bugün elimize ulaşan Ankara 40. İş Mahkemesi kararınca 2022 yılı Ocak ayı istatistikleri hakkında açtığı davaya istinaden talep edilen ihtiyati tedbir kararı reddedilmiş ve duruşmanın 29 Eylül 2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
Görüldüğü üzere bu dava uzun bir süre devam edecektir. Bu süre zarfında ise, bahsi geçen sendikanın işkolu barajını aşması ve sözleşme yapma yetkisi olmayacaktır.
Ayrıca bahsi geçen sendikadan istifa ederek sendikamıza üye olan 2400 işçinin çalıştığı Spor İstanbul’ da, 1100 işçinin çalıştığı Beltur’ da ayrıca diğer işyerlerinde, İstanbul 4. İş Mahkemesi talep edilen ihtiyati tedbir kararını reddetmiştir. Böylece Toleyis Sendikasının Toplu İş Sözleşmesi yapmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.
Yıllardır işçileri türlü yalan ve iftiralar ile kandırmaya çalışanların maskesi bir kez daha düşmüştür. TOLEYİS Sendikamızın sektöründe TEK YETKİLİ SENDİKA olduğu HUKUK önünde de tescillenmiştir. Bizlere inanan ve bu iddialara hiçbir zaman kulak asmayan değerli üyelerimize teşekkür ederiz.
Tüm Üyelerimize Saygıyla Duyurulur.
Yaşasın Toleyis Sendikasının ve 18 No’lu İşkolunun Yiğit İşçileri
TOLEYİS BASIN