Haber Detayı

  • Haberler ve Duyurular
  • /
  • Haber Detayı

Değerli Üyelerimiz,

10 aydır sizi bölmeye çalışan, kardeş kavgası çıkaranların umutlarını kursağında bıraktınız. Hepinizi yürekten kutluyorum.

Sendikamız Toleyis bugün itibariyle GSB’ de 22.000 üyeye sahiptir. Diğer taraftan Disk’ ten ayrılarak Hak-İş’e katılan Oleyis’in bugün itibariyle üye sayısı 4.190’dır.

Son 10 ayda, Disk’ ten ayrılarak Hak-İş’e katılan Oleyis sendikasından 4.049 işçi sendikamız Toleyis’ e üye olmuştur.

Ocak 2022 işkolu istatistiğinde, işkolumuzda çalışan toplam işçi sayısı 959,445 olarak açıklanmıştır. Bir sendikanın yetki alabilmesi için gerekli olan ilk koşul işkolunda çalışan toplam işçi sayısının yüzde birinin (%1) üyesi bulunmasıdır. 

Oleyis Sendikası’nın şu anki üye sayısı 7.700’dür. Bu rakam Ocak istatistiğinden 1894 (9.594-7.700=1894), 2021 Temmuz (toplam çalışan sayısı:1,048,270) istatistiğinden 2.782 (10.482-7.700=2.782) üye eksiktir.

Bu yıl Turizmin %170 artmış olması nedeniyle Temmuz 2022 işkolu istatistiğinde işkolumuzda çalışan toplam işçi sayısının 1,300,000 olacak ve böylece %1 barajının 13.000’e yükselecektir.

Bu itibarla, 25 Haziran 2022 tarihine kadar Disk’ ten ayrılarak Hak-İş’e katılan Oleyis sendikasının, 13.000-7.700= 5300 üye yapması gerekmektedir.

Bu hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Yiğit Toleyis işçileri bugüne kadar bu fırsatı vermedi, son 10 günde de vermeyecektir.

Bize verdiğiniz destekle artık 2023 sözleşmesini hazırlayacağız.

Çalışma koşulları, iş tanımları, temizlik personeli olarak çalışan üyelerimizin yoğurt parası almaları, teknik kadroda çalışanların talepleri, güvenlik personeli olarak çalışanların gece zammı talepleri, haftada 5 gün çalışma, yıllık ücretli izinlerin 30 güne çıkarılması, refakat izni gibi sorunlarınızı Yetkili Sendika olarak Toleyis çözecektir.

Şimdi hepinize, özellikle sendikamızdan istifa eden kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin, hep beraber daha güçlü daha umutlu yarınlara adım atalım.

İşkolumuzun tek yetkili sendikası TOLEYİS’tir.

Disk’ ten ayrılarak Hak-İş’e katılan Oleyis sendikası, 2022 Temmuz İşkolu istatistiğinde yine baraj altı kalacak ve hem toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi hem de yetki tespitine itiraz hakkı ortadan kalkacaktır.

Artık GSB çalışanlarının TEK çatısı Toleyis Sendikadır. Tüm GSB çalışanlarını burada toplanmaya davet ediyorum.

MAÇ BİTTİ.

Gelin bir olalım, birlik olalım, kardeş olalım.

Değerli üyelerimiz, işçi kardeşlerimiz, Allah yar ve yardımcımız olsun.

Hepinize teşekkür ediyorum.

YAŞASIN TOLEYİS’İN GÜÇLÜ MÜCADELESİ

KAZANAN TOLEYİS’TİR.

 

 

                                                                                          CEMAİL BAKINDI

                                                                                         TOLEYİS SENDİKASI

                                                                                           GENEL BAŞKANI