Haber Detayı

  • Haberler ve Duyurular
  • /
  • Haber Detayı

TOLEYİS BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ (2022 EKİM)

TOLEYİS BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Başkanlar Kurulumuz, 2022 yılının ikinci toplantısını 10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdi. Marmaris’te gerçekleşen toplantıda 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapıldı.

Başkanlar kurulumuz aşağıdaki gündemle toplanmıştır;

  • 2022 yılında yürütülen örgütlenme faaliyetleri
  • Devam eden Toplu İş Sözleşmelerinin değerlendirmesi
  • Yaklaşmakta olan yeni yetki dönemleri itibariyle Toplu Sözleşme Taslak Çalışmaları
  • 2022 yılı genel mali durum değerlendirmesi

Gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısının ardından bir sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç bildirgesinin tam metnini aşağıda ilgilerinize sunuyoruz:

 

TOLEYİS Sendikası

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

(09 EKİM 2022)

 

Temmuz ayı 2022 işkolu üye istatistiğinde Sendikamız Temmuz 2021’de 38 bin 626 olan üye sayısını 40 bin 790’a yükseltmiş istikrarlı büyümesini sürdürmüştür.

2022 yılında yapılan çalışmaları değerlendiren Başkanlar Kurulumuz, üstün bir gayret göstererek yetkili olduğumuz tüm kurumlarda yeniden yetkiyi almakla birlikte Türkiye geneli sektörde TEK YETKİLİ sendika konumuna gelmekte teşkilatımızın bu büyük başarıdaki emeğine dikkat çekmiştir. 2022 Yılında İstanbul 1 No’lu ve 2 No’lu şubelerimiz müteşebbis heyet atanarak faaliyetlerine başlamış ve sendikamızın toplam şube sayısı 19 olmuştur. TOLEYİS 19 Şube ve 81 İl Temsilcisi ile güçlü kararlı ve ayakları yere basarak büyümeye ve Türk İşçi Hareketine güç katmaya devam etmektedir.

Başkanlar Kurulumuz, Sendikamız Toleyis’in sektörümüzdeki tek yetkili sendika olarak yoluna devam etmesinin bilincinde ve sorumluluğunda bu bayrağı taşımaya kararlı olduğunu belirtmiştir. Bu itibarla sektörümüzde henüz örgütlenmemiş olan tüm işçilerimizi Toleyis bayrağı altında toplanmaya davet etmektedir.

Başkanlar Kurulumuz, son zamanlarda ülkemizde ve küresel çerçevede yaşanan ekonomik etkiler sebepli ücretlerin enflasyon altında ezilmesini önleyecek tedbirleri almakta ve bu bağlamda yapılan çalışmaların hızlandırılarak devam etmesi konusunda mutabık kalmıştır. Yakın zamanda Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ öncülüğünde yapılan çalışmalarda yemek ücretlerindeki 55 TL NET artışın tüm kamu kurumlarında ve Belediye İştiraklerinde uygulanması konusunda çalışmalar başlatılmış ve takibinin yapılacağını bildirmiştir.

Yaşamış olduğumuz yüksek enflasyon ortamında asgari ücretten alınmayan kadar kısmın vergi dışı bırakılmasının olumlu bir adım olmasına rağmen, günümüz şartları değerlendirildiğinde maalesef yetersiz kaldığını işçilerin ücretlerinde ciddi kayıplar yaşandığını, bu nedenle VERGİ sisteminde yeni bir düzenleme yapılmasının elzem olduğunu, bir an önce yeni bir yasa ile adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini Başkanlar Kurulu olarak saygıyla bildiririz.

Son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen PROMOSYON Ücretlerinin yenilenmesi konusunda sendikamız GSB başta olmak üzere yetkili olduğumuz tüm kurumlarda bu çağrıyı ilk başlatan sendika olmuştur. Bunun olumlu geri dönüşüyle birçok kurumda promosyon revizesi olmuş ve bir kısmında da devam etmektedir. Sendikamız bu bağlamda yetkili olduğumuz tüm kurumlarda diğer yetkili memur ve işçi sendikaları ile ortak çalışma yapılması konusunda mutabakata varmıştır.

Bugüne kadar Kamuda KADRO mücadelesinde bilindiği üzere sendikamız TOLEYİS ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ en ön safta mücadele etmektedir. Tarafsızca tüm sendikaları bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz ve bu mücadelede çoğunluk yetkisine sahip olduğumuz Kamu Sosyal Tesisleri, Öğretmen Evleri, Hâkim Savcı Polis Evleri, Üniversite Sosyal Tesisleri, KİT Bünyesinde taşeronda çalışan Sosyal Tesis Çalışanlarına KADRO verilmesi ve bu şekilde ancak sosyal adaletin sağlanabileceğini bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz.

Yeni dönem TOPLU İŞ SÖZLERŞMELERİ TASLAK ÇALIŞMALARI kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında raporlar incelenmiş ve verimli giden bu çalışmaların daha da hızlanması yönünde Başkanlar Kurulumuz karar vermiştir.

  1. İş Kolunun Lider ve TEK YETKİLİ sendikası olan sendikamız TOLEYİS sektörümüzün yüz akı olarak yoluna devam edecektir. Ülkemizin Birliği Bütünlüğü ve İşçi Sınıfının Yaşam Mücadelesinde En Ön Saflarda Olacağımızı,

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.