Haber Detayı

  • Haberler ve Duyurular
  • /
  • Haber Detayı

TOLEYİS BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ (2024/1)

Başkanlar Kurulumuz, 2024 yılının ilk toplantısını 4-5 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirdi. Sendikamız Genel Merkezinde gerçekleşen toplantının ilk gününde 2023 yılının genel değerlendirilmesi yapılmış, ikinci gününde ise sendikamız Baş Hukuk Müşaviri Sn. Ergün Kırcı tarafından “Gözaltına Alınma, Tutuklanma ve Mahkumiyet Kararlarının İş Akitlerine Etkileri” konulu eğitim verilmiştir.

 

Başkanlar kurulumuz aşağıdaki gündemle toplanmıştır;

 

  • 2023 yılında yürütülen örgütlenme faaliyetleri
  • Devam eden Toplu İş Sözleşmelerinin değerlendirilmesi
  • Yaklaşmakta olan yetki dönemleri itibariyle Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi Taslak Çalışmaları
  • Çalışma hayatının güncel konularının görüşülmesi

 

Gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısının ardından bir sonuç bildirgesi yayımlandı.

 

Sonuç bildirgesinin tam metnini aşağıda ilgilerinize sunuyoruz:

 

TOLEYİS BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

(04 OCAK 2024)

 

Temmuz 2023 Resmi İstatistik Rakamlarına Göre; sendikamız TOLEYİS üye sayısını 46 bin 293’e yükseltmek suretiyle büyümesini istikrarlı bir biçimde sürdürmüş böylece faaliyet gösterdiği iş kolunda Ülkenin TEK YETKİLİ sendikası olma durumunu muhafaza etmiştir. Başkanlar Kurulumuz bu istikrarlı büyümede emek veren tüm yönetici ve personele teşekkürlerini sunmuştur. Başkanlar Kurulumuz ayrıca bu istikrarlı büyümenin bilincinde olarak 19 Şube ve 81 İl Temsilcisinin sürdürmekte oldukları örgütlenme faaliyetlerinin çok daha aktif bir biçimde devam ettirilerek, henüz örgütlenmemiş olan işkolumuzdaki emekçileri TOLEYİS bayrağı altında toplamanın, emek bilincine yapacağı katkıya vurgu yapmıştır.

 

Başkanlar Kurulumuz, 2023 yılı içerisinde Türki Cumhuriyetlerin emek mücadelesinde bir mihenk taşı olacak olan TÜRK DEVLETLERİ SENDİKALAR TEŞKİLATI 1. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilen Genel Başkanımız Sn. Cemail Bakındı’ya, bu onurlu görevinde üstün başarılar ve çalışmalarında muvaffakiyetler dilemiştir. Ayrıca Genel Başkanımız Sn. Cemail Bakındı’nın divan başkanlığında gerçekleşen Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in 24. Olağan Genel Kurulunda Genel Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen Genel Başkan Yardımcımız Sn. Murat Bakındı’yı Sendikamız adına tebrik etmiş ve bu onurlu görevde kendisine başarılar dilemiştir.

 

Başkanlar Kurulu; Emek üzerinde ağır yük oluşturan VERGİ sisteminin bir an önce adil bir duruma getirilmesinin önemi üzerinde durmuş, bu kapsamda Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ tarafından yürütülen hertürlü faaliyetin desteklenerek, çalışanların bu mağduriyetinin acilen sonlandırılması için tüm tedbirlerin gündeme alınmasını gerekli görmüştür. Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in “VERGİDE ADALET” prensibinin ve talebinin hayata geçirilmesine ilişkin tüm karar ve eylemlerde TÜRK-İŞ ile birlikte bir bütün olarak hareket edilmesine karar vermiştir.

 

Başkanlar Kurulumuz; Kamuda KADRO mücadelesinde, bugüne kadar olduğu gibi Sendikamız TOLEYİS ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, bundan böylede en ön safta mücadelesini sürdüreceğini bir kez daha teyit etmiştir. Bununla birlikte tüm sendikaları bu haklı mücadelede ortak tavır almaya çağırmıştır. Bu mücadelede çoğunluk yetkisine sahip olduğumuz Kamu Sosyal Tesisleri, Öğretmen Evleri, Hâkim ve Polis Evleri, Üniversite Sosyal Tesisleri, KİT Bünyesinde taşeronda çalışan Sosyal Tesis vb. çalışanlarına KADRO verilmesi ve bu şekilde ancak sosyal adaletin sağlanabileceğini bir kez kamuoyuna sunulmasına karar vermiştir.

 

Başkanlar Kurulu; Yürülükte olan mevcut Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasını değerlendirmiş, uygulamadan kaynaklı güncel sıkıntıların çözümü konusunda birlikteliğin önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca yaklaşmakta olan yetki dönemleri itibarıyla herhangi bir hukuki hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde iş ve işlemlerin yürütüldüğünü, yeni dönem toplu iş sözleşmesi teklif tasarılarının üyelerin taleplerinin de dikkate alınarak hazırlandığını tespit etmiştir.

 

Sonuç itibarıyla faaliyet gösterdiği 18 Numaralı İş Kolunun Lider ve TEK YETKİLİ sendikası olan TOLEYİS’in Başkanlar Kurulu; gerek sektörün gerekse tüm emek kesiminin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek gayesiyle onurlu mücadelesine devam edeceğini tüm üyelerine, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurmaktadır.